Ochrana osobných údajov

Súhlasím s tým, aby (podľa zákona č. 122/2013 Zb. O ochrane osobných údajov) občianske združenie Centrum Dianetiky a Scientológie Levice, (ďalej len ako „Centrum“), zaradilo moje meno, adresu bydliska a všetky osobné údaje, ktoré poskytujem a zasielam spolu s vyplnenou objednávkov do adresára, ktorý slúži na evidenciu dodaných kníh a služieb, a na rozosielanie propagačných materiálov Centra.

Ďalej súhlasím s tým, že z tohto adresára budem vyradený len na základe vlastnej písomnej žiadosti.